Koalícii by azda ešte pomohla kvalitná mediácia

27. marca 2021, slavdan999, Nezaradené

Hodnota mediácie je podceňovaná, avšak ak je kvalitne odvedená, veľakrát dokáže vyriešiť aj zdanlivo neriešiteľné spory. Mediátori boli v staroveku a stredoveku veľmi múdri ľudia, ktorí túto funkciu dostávali pre značný rešpekt voči ich osobe, schopnostiam, zručnostiam urovnávať spory, tzv. „peace makerom,“doživotne.

Spory koalície pri jednom stole, strana šteká proti druhej a každý si trvá na svojom, spôsobili rozklad vzťahu. Veľmi logicky. Ak sa necítite vypočutí, odchádzate, to je prirodzené. Úlohou mediátora je však pomenovať spoločný problém a naviesť strany k návrhu takých riešení, ktoré sú prijateľné pre obe strany. Tu by som možno začala trochu polemizovať o osobnostných črtách, keďže sa veľa vraví o tom, aké intelektuálne a osobnostné rezervy majú koaliční lídri. Nie každý typ osobnosti je vhodný na mediáciu, no azda za pokus by to stálo. Aspoň konečne zistiť, čo sa skrýva za maskami zúčastnených.

Viem, že najjednoduchšie riešenia bývajú aj tie najúčinnejšie, len kto by sa taký našiel? Prezidentka sotva, vnímam ju ako figurínu na estetické prezentovanie Slovenska, štátu, ktorý akože navonok funguje.

V súčasnej situácii je totiž si ťažko urobiť obraz, kto by vlastne s kým vládol!

Jedno je však isté. Kde sa ľudia cítia vypočutí, sú ochotní aj hľadať riešenia a spolupracovať.

Pekný víkend.