Úvaha: Čo by v dnešných časoch urobil Ježiš?

17. apríla 2022, slavdan999, Nezaradené

Len na úvod chcem povedať, že v nijakom prípade sa nechcem dotýkať veriacich alebo útočiť na ich pohľad na vieru, keďže máme kresťanské sviatky zmŕtvychvstania Pána.

Moja viera je silná, preto si v posledných dňoch kladiem otázku, ktorú sme často nosili ako tínedžeri v USA ako prívesok na ruke znejúc: „WWJD“?

Pre tých, ktorí vedia, o čom píšem, je tam symbolicky napísané, aby sme nezabúdali pri každom našom čine si spomenúť na vieru v Ježiša a čo by urobil v danom momente snažiac sa nás navigovať láskavým smerom a odvrátiť sa od pokušenia, ktoré ponúka svet okolo nás.

Otázka teda znie: „Čo by Ježiš urobil?“ Ak danú sugestívnu otázku presunieme do súčasnosti, veríte, že Ježiš by v dnešných časoch konal tak, ako sa žilo v dobe, ktorú vtedy obýval?

Myslím si, že by dobrovoľne netrpel a nedal sa mučiť, vo viere a v obeti láskavému svetlu Božiemu, ale rozhodne by konal vo viere pomôcť ľudstvu zakoreniť v dušiach právo na svoj svetonázor, vyznanie, vieru v ľudstvo a jeho evolúciu a pričinil by sa o šírenie ľudskosti a mravnosti vo a do všetkých ľudských odtieňov. Veril by, že nič nie je stratené, ale že ľudstvo žije presne tak, aká je jeho sila viery.

Nádej zomiera posledná je krásne povedané, priam pravdivé. Nevyčítajme si, že ľudstvo duchovne upadlo, ale že existuje sila, ktorá aj v mene Ježiša mení dobu pre jej lepšie začiatky a všetci môžeme prispieť svojím svetlom v nás niesť poslanie, ktoré nám ukázal Ježiš. Už by nebol príliš odsudzujúci, avšak láskavý a milujúci aj tých, ako vravel: „Milujme svojich nepriateľov!“ , pretože vtedy dokážeme milovať všetkých okolo nás a sami seba tým nevynímajúc.

Zdroj obrázka: https://liptkokava.ecavlos.sk/archiv/2021/velka-noc-najstarsi-najvyznamnejsi-krestansky-sviatok/